Odluka disciplinskog suca


Sukladno čl. 37. Disciplinskog pravilnika Udruge malog nogometa Makarska, disciplinski

sudac je dana 14. prosinca 2021. godine donio sljedeću


ODLUKU

Zbog počinjenja prekršaja iz čl. 18. Disciplinskog pravilnika, igraču MNK DPH Tučepi
MARKU ŠARIĆU izriče se kazna zabrane igranja 4 (četiri) utakmice. Kazna počinje teći od dana donošenja odluke.

Obrazloženje


Na utakmici Prve lige UMN Makarska između MNK Amicis i MNK DPH Tučepi odigrane
dana 13.12.2021. godine, igrač DPH Tučepi Marko Šarić je dobio izravni crveni karton zbog
udaranja igrača na podu kada ovaj nije bio u posjedu lopte, čime je počinio prekršaj iz čl. 18.
DP, za što mu je izrečena kazna zabrane igranja od 4 utakmice, a raspon kazne za ove
prekršaje je do maksimalno 5 utakmica kazne.

Imajući u vidu kako se radi o težem obliku prekršaja iz čl. 18. DP (udaranje protivničkog
igrača kad ovaj nije u posjedu lopte), kazna je određena bliže maksimalno utvrđenoj za
navedeni prekršaj.

Pouka o pravnom lijeku:
Žalba na odluku Disciplinskog suca vezano za disciplinsko kažnjavanje može se podnijeti u roku od 48 sati od dostave odluke disciplinskog suca Upravnom odboru UMN i okrivljenom igraču ili ekipi, isključivo putem službenog mail-a udruge. Uz žalbu mora biti potvrda uplate pristojbe u iznosu 100 kn. Sve dokaze vezane uz žalbu mora dostaviti momčad ili pojedinac koji se žali.

U Makarskoj, dana 14. prosinca 2021. godine.

Disciplinski sudac
UMN Makarska

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd